BekkOpps bakmenn

Vi som satte i gang prosjektet er fire personer som jobbet sammen ved Kysthospitalets poliklinikk i Hønefoss, som er en del av Sykehuset i Vestfold. Vår faglige ansvarlig er professor dr. med Aage Indahl. Prosjektgruppen bestod av prosjektansvarlig Ørjan A. Jordbru seksjonsleder iBedrift, prosjektleder Maria Julnes Gram, master i bevegelsesvitenskap, prosjektmedarbeidere Silje T. Heiszter, Ragnhild Løkås og Kjersti Faksvåg, alle tre fysioterapeuter.

Tanken var at vi skulle utvikle et tilbud for de med bekken- og ryggplager under svangerskapet. I 2009 satte vi i gang for alvor, og planen var at prosjektet skulle sluttføres i løpet av 2009, for deretter å implementeres i ordinær drift fra 2010 dersom det ble en suksess. Etter hvert som 2009 skred frem ble vi møtt av noen morsomme utfordringer. Det viste seg at to av våre prosjektmedarbeidere var gravide og skulle ut i permisjon sommeren -09. Ikke nok med det, når sommer var på hell oppdaget også de to siste i prosjektet at de var gravide.

Dette betyr at samtlige prosjektmedarbeidere var ute eller skulle ut i svangerskapspermisjon mellom sommeren 2009 og februar 2010. Vi måtte derfor søke om å utvide prosjektet med ett år, noe som betyr at prosjektperioden varte ut 2010.

I overgangen 2009/2010 ble Nora Østbø Boldermo involvert i prosjektet, og Gina Vreim Sundsbø ble med på skuta i februar 2010, begge fysioterapeuter. Ragnhild kom tilbake fra svangerskapspermisjon i januar og overtok som prosjektleder. I april kom også Kjersti tilbake. I resten av prosjektperioden var det være disse som stod for gjennomføringen av prosjektet.

Vi ønsker med dette tilbudet å være et supplement til de som har spørsmål eller er bekymret i forhold til bekken- og ryggplager i svangerskapet.

Sykehuset i Vestfold, Klinikk FMR, Kysthospitalet, Poliklinikk helse og arbeid ? Bjellandveien 24, 3172 Vear - raskeretilbake-tonsberg@siv.no

Extrastiftelsen - Helse og Rehabilitering