Historikk og bakgrunn

BekkOpp- prosjektet hadde sin spede begynnelse allerede i 2006, hvor diskusjonen gikk på hvilken informasjon som gis til gravide med bekken- og ryggplager. Snøballen begynte sakte men sikkert å rulle, og etterhvert var den kommet dit hen at vi bestemte oss for å gjøre noe med disse tankene. Vi begynte å gjøre en del research, blant annet ved hjelp av et spørreskjema som ble sendt til venner og familie omkring temaet bekkenløsning. Dette resulterte i en prosjektbeskrivelse, og det ble søkt midler fra ExtraStiftelsen Helse & Rehabilitering (tidligere Helse & Rehabilitering) gjennom søkeorganisasjonen Ryggforeningen. ExtraStiftelsen Helse & Rehabilitering er en stiftelse bestående av 27 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter (www.extrastiftelsen.no). I november 2008 fikk vi den glade beskjeden om at vi hadde fått midler til å sette i gang prosjektet ”Løsning på bekkenløsning?” som nå har fått navnet BekkOpp.

 

 

 

Sykehuset i Vestfold, Klinikk FMR, Kysthospitalet, Poliklinikk helse og arbeid ? Bjellandveien 24, 3172 Vear - raskeretilbake-tonsberg@siv.no

Extrastiftelsen - Helse og Rehabilitering