2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | Oktober

BekkOpp i Bærum

18.10.2016

Fra oktober 2016 vil det være tilbud om BekkOpp kurs ved Helsestasjoner i Bærum. Dersom du ønsker å delta ta kontakt med jordmortjenesten i Bærum kommune.

Sykehuset i Vestfold, Klinikk FMR, Kysthospitalet, Poliklinikk helse og arbeid ? Bjellandveien 24, 3172 Vear - raskeretilbake-tonsberg@siv.no

Extrastiftelsen - Helse og Rehabilitering