2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | Januar - Mai - Oktober

BekkOpp på nytt representert ved The International Forum on Low-Back Pain Research in Primary Care

25.10.2012

Vi fikk antatt abstractet til konferansen i Odense, Danmark, som gikk av stabelen 16. til 19.oktober.

I samarbeid med jordmødre i Røyken og Ringerike kommune, har vi gjennomført en pilot hvor vi har testet ut å holde BekkOpp-kurs på helsestasjonen. Maria Julnes Gram, Silje Heiszter og Kjersti Tofte Faksvåg, tre av de som var med og startet opp BekkOpp, presenterte en poster med tittelen "BekkOpp - is it transferable to primary care?" på konferansen. Også ved denne konferansen, som ved den forrige vi deltok på i 2011, fikk vi bekreftelse på at den måten vi tilnærmer oss seg disse plagene på er hensiktsmessig. Vinden blåser den veien vi seiler.. 

Sykehuset i Vestfold, Klinikk FMR, Kysthospitalet, Poliklinikk helse og arbeid ? Bjellandveien 24, 3172 Vear - raskeretilbake-tonsberg@siv.no

Extrastiftelsen - Helse og Rehabilitering