2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | Januar - Mai - Oktober

Abstract til konferanse i Odense, Danmark

10.05.2012

BekkOpp har sendt inn et abstract til konferansen "International Forum on Low-Back Pain Research in Primary Care", et internasjonalt forum for forskning på lave korsryggsmerter, som finner sted i Odense, Danmark, 16. til 19. oktober 2012.

Ved å sende inn et abstract kan man få muligheten til å delta på konferansen og presentere det arbeidet BekkOpp har gjort i et forum med anerkjente fagpersoner og forskere fra hele verden. BekkOpp har tidligere blitt presentert ved LBP forumet i Melbourne våren 2012. Vi vil få svar på om vi blir antatt i løpet av juni 2012. Vi krysser fingrene!
 

Link til forumet sin nettside: www.lbpforum.org

Sykehuset i Vestfold, Klinikk FMR, Kysthospitalet, Poliklinikk helse og arbeid ? Bjellandveien 24, 3172 Vear - raskeretilbake-tonsberg@siv.no

Extrastiftelsen - Helse og Rehabilitering