Metode

Vi ønsker med vårt tilbud å spre oppdatert kunnskap om bekken- og ryggplager i svangerskapet til gravide som opplever slike plager. Mange opplever å få ulike råd om hva man bør gjøre og hva man ikke bør gjøre når man har vondt i bekken og rygg. Det kan til tider være vanskelig å orientere seg og forstå bakgrunnen for de ulike rådene. Mange har gjort, og gjør, alt de får beskjed om for å forebygge bekken- og ryggplager, uten at det hjelper. Man kan bli usikker og frustrert og lure på hva man kan ha gjort galt. Vi tar sikte på at kunnskapen deltakerne får hos oss skal gjøre det lettere å orientere seg i mylderet av informasjon om bekken- og ryggplager, samt bidra til en trygghet omkring hva disse plagene representerer.

Vi benytter en pedagogisk tilnærming i vårt tilbud. Vi ønsker at de som deltar på kurs skal få kunnskap som er nyttig for dem i hverdagen. I den sammenheng tror vi det er viktig å bl.a. kunne være trygg på at smertene i de aller fleste tilfellene ikke representerer noe alvorlig. Det innebærer også en symptom- normaliserende tilnærming, hvor vi ønsker å gi informasjon som kan bidra til å gi deltakerne gode grunner til for eksempel å fortsette å være i normal daglig aktivitet.

Informasjonen på kurset er basert på nasjonal og internasjonal forskning på området.

Sykehuset i Vestfold, Klinikk FMR, Kysthospitalet, Poliklinikk helse og arbeid ? Bjellandveien 24, 3172 Vear - raskeretilbake-tonsberg@siv.no

Extrastiftelsen - Helse og Rehabilitering