Gravid

Det er en spennende tid når man er gravid. Det er mye som skjer og man gjør seg mange tanker underveis. De fleste svangerskap går mer eller mindre problemfritt, men noen opplever å bli mer plaget enn andre. Bekken- og ryggplager er en av de tingene som kan være med på å gjøre svangerskapet litt mer utfordrende.

Endringer i bekkenet i svangerskapet
Bekkenet har meget sterke ledd og leddbånd. I løpet av svangerskapet forberedes bekkenet til fødselen, noe som innebærer blant annet at ledd og leddbånd blir mer elastiske. Dette er nødvendig for både mor og barn, og meget hensiktmessig for en sikker fødsel. Bekkenet blir derimot verken svakere eller ”løsere” som et resultat av disse forberedelsene, og strukturene i bekkenet er like robuste som når man ikke er gravid.

Hva er ”bekkenløsning” og "bekkenlåsning?"
Endringene som skjer i bekkenet i løpet av svangerskapet fører til at barnet kan passere gjennom fødselskanalen på en trygg måte. Dette skjer hos alle gravide. En ofte misforstått oppfatning er at den økte elastisiteten som er omtalt i avsnittet over, fører til at bekkenleddene blir løsere, bekkenet ustabilt, og at leddbåndene tåler mindre enn når man ikke er gravid. Det er ikke funnet noen bevis for at bekkenleddene ”kommer ut av stilling” eller at det oppstår låsninger i leddene i bekkenet når man er gravid. Derimot kan plagene oppleves nettopp som at bekkenet er låst eller løst. Smertene man opplever kommer gjerne fra muskulaturen i området. Det er en enighet i fagmiljøene om at "bekkenløsning" er et misvisende ord fordi bekkenleddene ikke løsner (eller låser seg) i den grad ordet antyder. "Bekkenløsning" er et allment, men lite gunstig, ord på smerter i bekken- og rygg i forbindelse med en graviditet.

 

 

Referanser

 Holm, S., Indahl, A. & Solomonow, M. (2002) Sensorimotor control of the spine. Journal of electromyography and kinersiology, 12, 219-234

Indahl, A. (2004) Når ryggen krangler. Norway, Valdisholm forlag

 Vleeming, A, Mooney, V., Stoeckart, R. (2007) Movement, Stability & Lumbopelvic Pain. 2nd edition. Churchill Livingstone Elsevier.
 

Sykehuset i Vestfold, Klinikk FMR, Kysthospitalet, Poliklinikk helse og arbeid ? Bjellandveien 24, 3172 Vear - raskeretilbake-tonsberg@siv.no

Extrastiftelsen - Helse og Rehabilitering