Bekken- og ryggplager i svangerskapet

Vanlig å ha vondt
De fleste gravide vil i løpet av svangerskapet, i større eller mindre grad, sannsynligvis kjenne ubehag, stikkende smerter og/eller verking i bekken og rygg. Derimot varierer det i stor grad hvor mye plaget man er og hvilke konsekvenser man opplever at dette får.

Når oppstår plagene?
Det varierer i stor grad når i svangerskapet plagene oppstår. I følge undersøkelser som er gjort er det mest vanlig at de oppstår rundt 4.-5. måned, men her er det store individuelle forskjeller. Mange kan fortelle om plager også helt i starten av svangerskapet. Plagene varierer gjerne underveis, både i intensitet og hvor man kjenner det.

Hvorfor får man vondt?
Det skjer mange endringer i kroppen iløpet av et svangerskap. Den mekaniske årsaken til hvorfor noen opplever å få plager i bekken og/eller rygg under graviditeten har man ikke klart å finne. Det finnes mange ulike teorier og forklaringsmodeller på hvorfor plagene oppstår, og de fleste råd og behandlingstilbud er basert på de ulike teoriene og forklaringsmodellene. Det er bred enighet om at det meste av smertene man opplever kommer fra ømme muskler i bekken- og rygg.

Hva kan jeg gjøre?
Ut ifra det vi vet om bekkenet og ryggen er det lite som tyder på at det er fare for å ødelegge eller skade bekkenet eller ryggen selv om man opplever å ha vondt, heller ikke at det er grunn til å "passe godt på" bekkenet og ryggen (les mer om dette under håndtering). Smertene sitter som regel i muskulaturen. Europeiske retningslinjer for bekkenplager anbefaler trening for gravide, men det er ikke vitenskapelig bevist at dette har effekt på bekken- og ryggplager i svangerskapet. Det er store individuelle forskjeller på hva som gjør plagene bedre eller verre. Trygghetsskapende informasjon er viktig. Muskulaturen kan påvirkes gjennom variasjon i bevegelser, tøyning og stillinger som gir smertelette.

Vil det gå over?
Prognosene er veldig gode! For de aller fleste vil plagene gå over når barnet er født. Noen opplever at plagene forsvinner mot slutten av svangerskapet, hos andre går de over rett etter fødsel, mens andre igjen opplever at de vedvarer en tid etter fødsel. De aller, aller fleste blir bra!

Ønsker du mer informasjon?
Etterlyser du mer informasjon bekken- og ryggplager i svangerskapet? Da kan BekkOpp være et tilbud for deg.
Klikk for å se hvordan du kan delta.

 

 


Referanser

Vleeming, A., Albert, H., Østgaard, H., Sturesson, B. & Stuge, B. (2008). European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. European Spine Journal, 17, 794- 819

Heiberg, E. & Stray- Pedersen, B. (1997). Bekkensmerter i svangerskapet et belastningssyndrom? Norsk Epidemiologi, 7, 117- 12

Heiberg E. & Bjørnstad, N. (1999). Bekkenløsning. 8.5.3. Bekkenløsning- regjeringen.no

Vleeming, A, Mooney, V., Stoeckart, R. (2007) Movement, Stability & Lumbopelvic Pain. 2nd edition. Churchill Livingstone Elsevier. 

Sykehuset i Vestfold, Klinikk FMR, Kysthospitalet, Poliklinikk helse og arbeid ? Bjellandveien 24, 3172 Vear - raskeretilbake-tonsberg@siv.no

Extrastiftelsen - Helse og Rehabilitering