Fra PROSJEKT til FAST TILBUD

BekkOpp var i 2009/2010 et prosjekt hvor vi via midler fra ExtraStiftelsen Helse & Rehabilitering utviklet et tilbud til gravide med bekken- og ryggplager. Fra og med 2011 er BekkOpp sitt tilbud en del av daglig drift. Her kan du lese mer om prosjektperioden.

BekkOpp TILBYR

Avklaring av plager og kurs om bekken- og ryggplager i svangerskapet. Alle gravide som har spørsmål omkring plager i bekken og rygg under svangerskapet kan ha nytte av BekkOpp sitt tilbud - uavhengig av hvor vondt man har. Se her for mer informasjon om tilbudet.

KYSTHOSPITALET, Raskere Tilbake

BekkOpp er et tilbud ved Kysthospitalet sine desentraliserte Raskere Tilbake-poliklinikker. Disse er lokalisert i Hønefoss, Tønsberg og Skien. Kysthospitalet er en del av Sykehuset i Vestfold.

Sykehuset i Vestfold, Klinikk FMR, Kysthospitalet, Raskere Tilbake - Storgata 11, 3510 Hønefoss - raskeretilbake-honefoss@siv.no

Extrastiftelsen - Helse og Rehabilitering

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt